כתיבה אסוציאטיבית

דבריי עוסקים בטקסטים אקדמיים, כלומר במחקרים. בטקסטים אקדמיים אַל לקורא לכתוב כתיבה אסוציאטיבית. כלומר אל לו לחרוג מהנושא שהוא כותב בו ולהתחיל לכתוב על נושא אחר, שיכול להיות קשור או משיק לתחום שהוא חוקר. כדי לשבר את האוזן, הטקסט משול לשביל ביער. הכותב פוסע בשביל אחד, ולפתע הוא עובר לשבילים אחרים, ולבסוף חוזר לשביל הראשי, שהחל בו. הקושי בכך שלכידות הטקסט נפגמת מכך. הקורא מוצף אינפורמציה שאינה קשורה לְמה שהוא קורא, והוא נאלץ לקרוא קטעים שקוטעים את חוט חשיבתו ומוציאים אותו מהבנת התזה העיקרית, שהכותב מבקש להעביר לו.   

להלן דוגמה מדוקטורט שערכתי. הכותב פירט את הגורמים להפיכתם של הארגונים האסלאמיים לקיצוניים בתקופת סאדאת. הכותב מזכיר שהקיצוניות של הארגונים גברה עם חתימת הסכם השלום עם ישראל. בעקבות הזכרת ההסכם ייחד הכותב פסקה שלמה לשאלה כיצד קיבלו את ההסכם במצרים. אך הדברים אינם קשורים לרעיון המרכזי, שהוא תהליך ההקצנה שעוברים הארגונים במצרים. מכאן שֶאַל לכותב לפתח נושא חדש בשעת התמודדותו עם סוגיה מסוימת. אם הדברים חשובים, אפשר להעיר אותם בהערת שוליים או לפתוח מסמך חדש, ובו לפתח את הסוגיה לעומקה, ובכך ליצור תשתית למאמר המשך.

להלן עוד דוגמה מתזה שערכתי. הכותב כותב כך: "תהליך הווידוי נהפך נפוץ במידה רבה כל כך עד כדי שהתפשט לתחומים שונים, כמו משפט, רפואה וחינוך. במאה התשע עשרה, הסברה הייתה כי כל הפרעה או מחלה גופנית קשורות למין; במידה שילד התנהג בצורה בלתי הולמת או מבוגר חלה בשחפת או במחלת עצבים, רופאי התקופה יחסו את שורש המחלה למין. החלה תקופה בה האדם נאלץ להתוודות על הכול – החל מווידוי אודות הרהורים ותשוקות וכלה בווידוי אודות חטאים ופשעים". הכותב דן בתופעת הווידוי בימי הביניים. את קוהרנטיות של הטקסט פוגם משפט שקשור לנושא הכללי של התזה, אך לא לפסקה. פסקה אמורה להיות מגובשת סביב נושא מסוים. אך הכותב נזכר בפרט חשוב לדברים שנאמרו קודם, והוא מיד מכניסם לטקסט כדי שלא לשכוח את מה שהוא רוצה לומר. אבל הוא לא נותן את דעתו שיש לשבץ משפט זה במקום אחר.

לסיכום, אל תלכו לאיבוד בשבילי היער. התמידו כל העת בנושא העיקרי ולכו בשביל הראשי. כדי שיהיו הדברים קלים, אני ממליצה לבנות ראשי פרקים לפני תחילת הכתיבה ולהציב שאלת מחקר או כמה שאלות מחקר. כמו כן, יש להקפיד שכל פרק יהיה נקודת מבט מסוימת של הנושא הכללי. כמו כן יש להקפיד שכל פסקה תהיה מגובשת סביב נושא מסוים. אל תתנו לאסוציאציות שלכם להשתלט על הטקסט.

%d בלוגרים אהבו את זה: