מה לוקחים בעברית?

 המאמר הזה עוסק בשימוש התקין של הפועל לקח. המשמעויות של הפועל לקח הן אחז ביד, הסיר דבר מה ממקומו וקיבלו לידיו או לרשותו, כגון "וייקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם" (בראשית ט, כג); לקח אישה, נשאה לו, ייחד אותה לו שתהיה אשתו, כגון "וייקח לו למך שתי נשים" (בראשית ד, יט); כבש, לקח בזרוע, במלחמה, כגון "… וייקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה" (מלכים ב יג, כה); קנה בכסף, כגון "הלוקח (תבואה) לזרע ולבהמה קמח לעורות שמן לנר" (דמאי א, ג).

 

בהשאלה ישמש הפועל לקח במשמעויות מתחלפות, שיש בהן קצת דמיון ללקיחה. להלן כמה דוגמאות: לקח לשונו וינאם, כלומר השתמש בה, כגון "הנני על הנכאים נאם ה' הלוקחים לשונם וינאמו נאום" (ירמיהו כג, לא); לקחת בעיניים, כלומר חשק בה בשביל יופי עיניה, כגון "אל תחמוד יופייה בלבבך ואל תיקחך בעפעפיה" (משלי ו, כה); לבו לקחו, כלומר נתן לו אומץ והטהו לעשות דבר מה, כגון "מה ייקחך לבך ומה ירזמון עיניך כי תשיב אל אל רוחך והוצאת מפיך מלין" (איוב טו יב-יג); לקח מוסר, כלומר שמע ועשה, כגון "לשווא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו" (ירמיהו ב, ל); לקח עצה, כגון "… כיוון שאמר לו הקב"ה שיימול הלך לקחת מהם עצה" (תנחומא וירא ג).

 

בהשפעת האנגלית החלו להשתמש בפועל לקח גם במשמעויות שאינן ברוח העברית. אנו שומעים חדשים לבקרים על בני אדם שלוקחים תמונה, אמבטיה ומטוסים או שלוקחים את החוק לידיים או שלוקחים אחריות על מעשיהם וכו'. יש הרואים מקצת קלקלה בשימוש המרובה של לקח ומחליפים מילה זו בפועל נטל. במקום "לקח את החוק בידיים" או "לקח חלק בדבר" הם אומרים "נטל את החוק בידיים" או "נטל חלק בדבר". השימוש בפועל "נטל" במקום "לקח" אין בו בשום פנים כדי להכשיר את הביטוי המתורגם.  

 

את הביטויים המושפעים מן הלעז אפשר להמיר בביטויים עבריים מקוריים: יש לך זמן (במקום קח את הזמן); השתתף (במקום לקח חלק); חזר בו (במקום לקח את דבריו בחזרה); עושה דין לעצמו (במקום לקח את החוק לידיים); קיבל עליו (במקום לקח על עצמו); לא התרגש מדבר (לקח בקלות); צילם (במקום לקח תמונה); להתרחץ (במקום לקחת אמבטיה); להביא בחשבון (במקום לקחת בחשבון); הסתכן או הימר (במקום לקח סיכון); נמשך זמן רב (במקום לקח זמן); מדד (במקום לקח מידות); יזם (במקום לקח יזמה); צידד (במקום לקח צד).

 

 

 

 

 

 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • צביקה א'  ביום 5 באוגוסט 2009 בשעה 10:56 PM

  השמטת את "לקחת אחריות" ואת "לקחת החלטה"…
  תודה על מאמרייך המאלפים.

 • הדר  ביום 5 באוגוסט 2009 בשעה 11:03 PM

  אכן, דוגמאות אפשר למצוא למכביר.

 • דליה  ביום 6 באוגוסט 2009 בשעה 9:29 AM

  התנ"ך שופע בהשאלת משמעויות, כפי שאת מעידה – ואין לך כל בעיה עם זה. אבל על כל תהליך דומה בעברית המודרנית יוצא קצפך ואת מפרסמת מאמר על "המשמעות המקורית והנכונה".
  התנ"ך עמוס בשאילות והשפעות משפות זרות (וזה עוד בלי להזכיר את המקורות האחרים), וזה בסדר. אבל כל השפעה מן הלעז כיום היא שיבוש.
  יש כאן בעיתיות מסוימת בגישתך.

  כניסת ביטויים אלה לעברית היא לא רק עובדה גמורה הראויה לתיעוד ולתיאור – הם גם יצרו מערכת ניגודים חדשה עדינה ומורכבת עם הביטויים המקוריים."קח את הזמן" ו"יש לך זמן" לא אומרים את אותו הדבר – הביטוי הראשון הוא הטלת סמכות בעוד השני הוא ציון עובדה. השימוש בפועל "לקח" מאפשר ליצור ניגוד חדש וחשוב ולהפוך את השפה למורכבת ומדויקת יותר, כרצונו של הדובר. "צילם" מנטרל תחתיו כמה ניגודים אספקטואליים של מעשה יחיד/איטרטיבי שזוכים להבחנה ב"לקח תמונה/לקח תמונות וכו".
  עברית מודרנית משתמשת בביטויים אלה ליצור הבחנות חדשות, עדינות ומורכבות ביותר! ואת מתעלמת באופן גס מניגודים חדשים אלה, תוך ניסיון לפגיעה אנושה במערכת המופלאה שמתהווה לנגד עיננו.

 • מרית  ביום 7 באוגוסט 2009 בשעה 5:03 PM

  דליה, את מציגה את התהליך באופן אידאלי ואופטימי, אבל במציאות קורה לא פעם שצורה משפה אחרת משתלטת ומוחקת לחלוטין דקויות ורבדים. (זה פועל כמו פלישה של חיה או צמח שמפר את האיזון האקולוגי).
  הדר לא פוגעת בשום דבר, היא מצביעה על דברים, וההמשך תלוי בכל קורא. כלומר באופן שהוא בוחר להשתמש במה שלמד.
  אני עצמי מתנגדת למשטרות לשון באשר הן, ואפילו כתבתי על כך. אבל הטקסטים האלה של הדר פועלים עלי באופן הפוך. הם גם מגֵנים על מה שנמצא בסכנת הכחדה, וגם גורמים לי לעצור ולחשוב על דקויות לשוניות. וזה נפלא.

 • הדר  ביום 7 באוגוסט 2009 בשעה 7:13 PM

  תודה. אכן מטרת המדור לעורר את מחשבתו של האדם טרם הוא כותב.

 • דליה  ביום 7 באוגוסט 2009 בשעה 8:28 PM

  אבל לא תואם את מציאות של המדור ושל השפה
  הצורות מן הלעז או הצורות החדושת לא בהכרח מוחקות את הדקויות הקיימות. לרוב, ההיפך הוא הנכון – הן מתווספות למערכת הקיימת ויוצרות דקויות נוספות, חדשות ומעניינות.
  במדור זה מעולם לא ראיתי גישה שלוקחת בחשבון את העובדות האלה. מעולם, וגם במקרה הזה, לא ראיתי הצבת שאלה כגון "יש לנו תופעה חדשה בעברית, הבה נבדוק מה ההבחנות החדשות שקיבלנו בשפה כתוצאה מכך, כיצד זה השפיע על הבחנות קיימות וכו'"
  עברית הרוויחה במישור מבנה המסר מיצירת ההבחנה החדשה בין "הלכתי" ל"אני הלכתי" (למעשה, כפי שהודגם, הדבר היה קיים כבר בשפה העתיקה -חטאתי/אנוכי חטאתי. בדיקת דוגמאות אמיתיות בשפה המדוברת חושפת שגם כיום כינוי הגוף לא מופיע סתם במקומות אקראיים, אלא מקומות קבועים מבחינת המסר). אבל הדבר נפסל במדור מבלי לערוך בדיקה לשונית של הדקויות ביניהם.
  עברית עושה שימוש נרחב בהבדלי סדר המילים, משחקת עם הלוואים והמשלימים, סדר הנושא והנשוא, ויוצרת הבחנות מדהימות. אבל איש לא נתבקש לחשוב על הבחנות מדהימות אלה במדור זה. מה שכן נתבקשנו לעשות הוא להתעלם מהדקויות, חלילה לבדוק אותם, אלא לציית לסדר נושא-נשוא-מושא, זהו מקום הלוואי, נקודה.
  המחשבה האמיתית על מהות השפה, דקויותיה וכליה המגוונים הוא לשאוף לתאור הולם ומלא של מערכת קיימת – וזה בדיוק ההיפך מהטענה כאן "הבה נבדוק במקורות, כדי לדעת מה המצב עכשיו". (או "הבה נחשוף השפעות מן הלעז ונראה כיצד ניתן להימנע מהן" כמו במקרה הזה)
  האם הייתה במאמר זה הצעה לבחון מה ההבדל בין "לקח תמונה" ל"צילם"? לא – קיבלנו עצה כיצד להימנע משימוש בהשפעה מן הלעז תוך מחיקת הבדל חדש שנוצר.
  מתוך בדיקה במקורות נוכל לגלות מה השינויים המערכתיים שחלו עם הזמן. מבדיקה לעומק של השפה המודרנית נוכל לעצור ולחשוב על דקויותיה – וזאת למיטב הבנתי, מטרתך

 • מרית  ביום 8 באוגוסט 2009 בשעה 9:10 AM

  דליה, הדר כותבת מתוך מה שהיא, על מה שקרוב ללבה. היא משרטטת את גבולות השפה שנמחקו, והיא עושה זאת היטב, באופן צלול ונקי מנזיפה מהתנשאות או מלגלוג.
  היא לא לקחה על עצמה לבדוק את דקויות השפה המודרנית. וגם אם היתה נכנעת ללחצך ועושה זאת, זה לא מצליח כי זה לא היה אותנטי.
  היא מה שהיא, וזה נהדר.
  את לעומת זאת, מוזמנת לפתוח בלוג כזה, כי זה בנפשך.
  מבטיחה לבוא לקרוא 🙂

 • הדר  ביום 8 באוגוסט 2009 בשעה 8:57 PM

  שעוסק בבלשנות המתארת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: