ארכיון קטגוריה: עריכת לשון

סמיכות

הסמיכות היא צורת חיבור וקישור של שני שמות או יותר באופן ששם אחד נסמך ודבוק אל השם הבא אחריו. השם הראשון בצירוף מכוּנה נסמך, והשני סומך. יש כמה סוגי סמיכויות, כגון סמיכות השייכות (כבשת הרש); סמיכות החומר (קיר אבנים); סמיכות הפועֵל והפעול (שופטי העם); סמיכות הזמן (עיתון ערב); סמיכות המקום (שושנת יריחו); סמיכות הקיבול (ספלי תה); סמיכות ההפלגה על ידי הכפלה (שיר השירים). להמשיך לקרוא

תורת הסגנון

עורך לשון אינו ממונה רק על לשון הטקסט, על התחביר ועל אוצר המילים שלו, אלא גם על הלכידות שלו (קוהרנטיות). הקוהרנטיות היא מושג מתחום הבלשנות, וכוונתו יחסי המשמעות הגלומים בין חלקי הטקסט, הנהפכים לגלויים באמצעות תהליך של אינטרפרטציה שמבצע הקורא או המאזין. טקסט קוהרנטי הוא טקסט בעל משמעות ובעל מבנה תקין בעיני הדוברים הילידים של אותה שפה. הילכך, על העורך לדאוג שהטקסט מלוכד סביב נושא אחד, ושאין בו סטיות מן העיקר. לשם כך עליו להשמיט קטעים חוזרים או שאין להם תרומה של ממש לטקסט, לסדר את הפרקים ואת תת-הפרקים לפי סדר הגיוני, לחלק מחדש פסקאות באופן שתעסוק כל פסקה ברעיון אחד. בזכות הקפדה מדוקדקת על הקוהרנטיות של הטקסט הרעיונות שבו נהירים, והטקסט זורם.   להמשיך לקרוא

השנה האזרחית

רבים מכנים את השנה החדשה הנוצרית השנה האזרחית. אך אין לכנותה כך. להלן תחליפים הולמים ומדויקים יותר: השנה החדשה לפי לוח העמים או למניין העמים; השנה החדשה לפי לוח האומות או למניין האומות; השנה החדשה לפי לוח אומות העולם; השנה הנוצרית; השנה למניין הנוצרים; השנה החדשה לפי הלוח הגרגוריאני. יש צורך להבדיל את לוח השנה הנוצרי מלוחות אחרים, העברי או המוסלמי. אזרחים שהם מונים לפי לוח השנה היהודי או המוסלמי גם הם אזרחים, ועל כן אין היא שנה אזרחית. גם את ליל הסילבסטר הקדוש מומלץ לכנות ראש השנה הנוצרי או ראש השנה לנוצרים.

שגיאות לשון ותיקוניהן

פעמים רבות אנו שוגים בלשוננו בלי לדעת שעשינו שגיאה, שכן בסביבתנו משתמשים בביטויים שגויים כאילו היו נכונים. מטרת המאמר לעקור שיבושים אלו מלשוננו. במאמר זה אציג רשימה של שגיאות לשון נפוצות, את התיקון שלהן ואת ההסבר למקור השגיאה.

1. נכון: יציאתו של הפקיד לגמלאות         

   משובש: יציאתו לגמלאות של הפקיד

בין שם העצם ובין המילית של לא אמור לבוא טריז.

2. נכון: מפני הערפל לא ראו זה את זה.    

   משובש: מפני הערפל לא ראו אחד את השני.

זה את זה – עניינו יחס הדדיות בין המשתתפים, שכל אחד מהם פועל ונפעל כאחד (כל אחד הוא נושא ומושא). דומים לביטוי זה את זה גם הביטויים: איש את רעהו, איש את אחיו ואיש את חברו. בביטוי אחד את השני רק אחד רואה את השני, ואילו השני אינו רואה כלל את חברו, ועל כן הוא משובש. אם כל צד הוא במספר רבים, משמש גם הביטוי אלו את אלו, כגון "רואין אלו את אלו" (מכות א, ט). ביחס ההדדיות בין צד ממין זכר לצד ממין נקבה יש לומר ראו זה את זה (במין זכר): "יבם קטן…יבמה קטנה יגדלו זה עם זה (יבמות יג, יב); "הכירו (אח ואחות) זה את זה ונפלו זה על זה"  (גיטין נח, ע"א).

3. רבים טועים בנטיית הביטוי אי אפשר בעבר ובעתיד: "אי אפשר היה", "אי אפשר יהיה". נטייתו כהלכה כך היא:

בהווה: אי אפשר כמו אין צריך

בעבר: לא היה אפשר כמו לא היה צריך

בעתיד: לא יהיה אפשר כמו לא יהיה צריך

כשם שאין אנו אומרים "אין צריך היה", כך אין טעם לומר "אי אפשר היה", "אי אפשר יהיה".

4. נכון: עשה ואל תחכה, ולא                            

    משובש: עשה ואל תחכה, אחרת

אחרת היא תואר השם, כגון ארץ אחרת, דרך אחרת, ואין להשתמש בצורה זו כבתואר הפועל.

5. נכון: זה שנתיים לא ביקרתי בנגב.      

    משובש: מזה שנתיים לא ביקרתי בנגב.

זה בדרך כלל כינוי רומז, ובדוגמה עניינו ציון זמן שעבר במשמעות של כבר. הביטוי המצוי הוא זה ולא מזה: "זה שנתיים הרעב בקרב הארץ" (בראשית מה, ו); "זה שלוש פעמים התלת בי" (שופטים טז, טו). מזה משמעו מכאן: "אל נא תמוש מזה" (שופטים ו, יח).  

6. נכון: מה שמך?                                                

   משובש: איך קוראים לך?

איך קוראים לך הוא צורת פנייה מלעז וגם בלי דרך ארץ כאילו האדם בן בלי שם או כאילו אין שמו ראוי.

7. נכון: נסעתי במכונית.                                        

    משובש: נסעתי עם מכונית.

באות היחס ב מציינים את האמצעי או את המכשיר, ואילו אות היחס עם – הוראתה בלוויית.

8. נכון: מלבד המורים והתלמידים השתתפו גם הורים במסיבה.

משובש: חוץ מהמורים והתלמידים השתתפו גם הורים במסיבה.

חוץ מ- – להוציא מהכלל, למעט: "בכול אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו" (סנהדרין קה, ב).

מלבד – להוסיף על האמור, נוסף על: "ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון" (בראשית כו, א).

9. נכון: המזכיר יהיה פנוי היום בשעה שתים-עשרה.

משובש: המזכיר יהיה חופשי היום בשעה שתים-עשרה.

חופשי – בלתי משועבד, בן חורין: "ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מעמך" (איוב ג, יט).

פנוי – שיש לו פנאי, לא עסוק, לא תפוס: "פנוי היה מעבודת פרך" (תנחומא, וארא, ו)

10. נכון: שם את הדגש ב…                                

     משובש: שם את הדגש על …

בניקוד הטברייני שאנו נוקטים אותו בניקוד שמים את הדגש בתוך האות ולא עליה, ולפי זה הביטוי הוא לשים את הדגש ב-.

11. נכון: אם כן, אין לדבר סוף.                      

   משובש: אין, אם כן, לדבר סוף.

אם כן הוא לעולם בתחילה ומופרד בפסיק משאר חלקי המשפט. לעומתו, אפוא לעולם באמצע המשפט ואינו מופרד בפסיקים. אין אם כן, אלא לצורך מפנה במחשבה, שינוי בשיקול הדעת ותפנית למסקנה אחרת.

12. נכון: אך נכנס השוטר, ברח החשוד.   

   משובש: רק נכנס השוטר, ברח החשוד.

המילים אך ורק משמשות להגבלה, אבל אך משמשת גם לקביעת זמן במשמע תכף ל-, ואין להשתמש ברק למשמע זה.

13. נכון: אני אוהב בייחוד עוגות גבינה.  

     משובש: אני אוהב במיוחד עוגות גבינה.

במיוחד מראה על תכלית בלעדית, ואילו בייחוד מדגיש את חשיבותו המיוחדת של העניין בהשוואה לשאר.

14. נכון: מטבע חוץ                                                       

     משובש: מטבע זר

חוץ מגדיר את המקום ואת השייכות ולא את התכונה, ולכן יש גם לומר: כתבי חוץ ועיתוני חוץ. המילה זר היא לוואי ופירושה לא קרוב, נוכרי.

15. נכון: השמים מעוננים במקצתם.            

     משובש: השמים מעוננים בחלקם.

יש להבדיל בין חלק מן ובין חלק של. הכוונה בחלק שלהם למנת חלקם, כגון איזהו עשיר? שמח חלקו (=במנת חלקו). אם אין הכוונה לכך, יש להשתמש בביטוי מקצת, כגון התלמידים מקצתם יושבים ומקצתם עומדים או התלמידים בכיתה מהם יושבים ומהם עומדים.  

16. נכון: באוטובוס אין עוד מקום.               

     משובש: באוטובוס אין יותר מקום.

יותר הוא תואר הפועל להשוואה; יבוא רק בהשוואה של שתי כמויות או איכויות: "חכמי אני אז יותר" (קהלת ב, טו). עוד יבוא לציון הרציפות והמידה ובנוסף על הקודם.