Tag Archives: ירושלים סגל

100 שנה לגירוש תושבי תל אביב היהודים

מאמר זה מתמקד בגירוש תושבי תל אביב למושבות הגליל התחתון. בערב פסח תרע"ז, ב-28 במרס 1917, הכריז המושל ג'מאל פאשה (1872–1922) על גירוש כללי של יהודים מיפו ומסביבותיה. מועד הגירוש היה מידי. לתושבי העיר לא ניתן זמן להתארגנות, והפקודה הוצאה אל הפועל עוד באותו היום. מיד לאחר שניתנה פקודת הגירוש החלו יהודי תל אביב ויפו בהכנות לקראת המסע צפונה. כבר ביום המחרת, ב-29 במרס 1917, פנה מאיר דיזנגוף למושבות הגליל בקריאה נרגשת ובבקשת עזרה דחופה לתושבי תל אביב ויפו. להמשיך לקרוא

משפחת כהן בכפר תבור

 

 

מאמר זה עוסק בסבי ז"ל, יהודה כהן, דור שני למייסדי כפר תבור, ובתרומתו לפיתוחה של המושבה. תחילה אציג את תולדות חייו של סבו מצד אביו, אהרן כהן, ושל אביו, משה יעקב כהן. להמשיך לקרוא

100 שנה לקולנוע עדן

קולנוע עדן הוא הראינוע הראשון של תל אביב, שהוקם ב-1914. הבניין עומד ברחוב לילינבלום שבנווה צדק. הקולנוע כלל שני אולמות: תחילה נבנה אולם עם גג (אולם החורף), וכעבור שנים אחדות נוסף אולם הקיץ (חסר גג, ובו הוקרנו הסרטים תחת כיפת השמים). בכל אולם היו 800 מקומות ישיבה. משה אברבנאל, סוחר אריגים, שעלה ארצה מפלך מוהילב (רוסיה) ב-1913, החליט להקים בית ראינוע בעיר. הצטרף אליו לשותפות מרדכי וייסר, אחד מ-60 מייסדי העיר תל אביב. הוזמן במיוחד מהנדס מגרמניה כדי להקים את הבניין. הראינוע הופעל על חשמל לראשונה בתל אביב הקטנה. את השם "עדן" נתן הסופר ש' בן-ציון. ב-1913 קיבלו אברבנאל ווייסר מוועד תל אביב זיכיון בלעדי להפעילו שלוש עשרה שנים. הסרטים הראשונים שהוקרנו בו היו אילמים, והם היו "ימי פומפיאה האחרונים" ו"ספרטקוס". הוקרנו בו בתחילת דרכו בעיקר סרטים רוסיים. אירועים מיוחדים נערכו בו: הרצאות, כינוסים, קונצרטים, מופעי בלט קבלות פנים לאנשים רמי-מעלה, כגון הלורד אלנבי והלורד בלפור, נשפי פורים, בחירת "מלכת אסתר". גם האופרה הראשונה בתל אביב הוצגה בו. להמשיך לקרוא