ארכיון תג: כללים

סמיכות

הסמיכות היא צורת חיבור וקישור של שני שמות או יותר באופן ששם אחד נסמך ודבוק אל השם הבא אחריו. השם הראשון בצירוף מכוּנה נסמך, והשני סומך. יש כמה סוגי סמיכויות, כגון סמיכות השייכות (כבשת הרש); סמיכות החומר (קיר אבנים); סמיכות הפועֵל והפעול (שופטי העם); סמיכות הזמן (עיתון ערב); סמיכות המקום (שושנת יריחו); סמיכות הקיבול (ספלי תה); סמיכות ההפלגה על ידי הכפלה (שיר השירים). להמשיך לקרוא