ארכיון תג: לקסיקוגרפיה עברית

גלגוליהן של מילים מן המטבח

את המאמר הזה כתבה הפעם הגברת רבקה שטנצלר, אשת חינוך העובדת במחלקה לנוער בעיריית בת ים. רבקה שטנצלר היא בעלת תואר ראשון בלשון עברית ובמדיניות חינוך ובעלת תואר שני במנהל ומנהיגות בחינוך מטעם אוניברסיטת תל אביב. כן יש לה תואר B.ed בהוראת הלשון העברית מטעם מכללת לוינסקי. מאמרה עוסק במילים שהחלו את דרכן במטבח, וכיום נמצאות בשימוש רווח בתחומים אחרים בימינו. להמשיך לקרוא

האספה נערכה

ברצוני לייחד מאמר זה לפועל התקיים. לפועל זה משמעויות מספר, והן: 1. התגשם, התמלא, בא והיה, כגון "בתי, נתקיימה נבואתך" (סוטה יג, א); 2. החזיק מעמד, נשאר לימים רבים, השתמר, כגון "שאם יפָּתח אחד מהם… אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך" (ברכת אשר יצר); 3. התאשר, ניתן לו תוקף, כגון "אם יש עליו עוררים, יתקיים בחותמיו" (גטין א, ג). במרוצת הזמן נוסף לפועל זה עוד משמעות, והיא: נערך, בוצע. הכוונה היא לרוב לאירועים. להמשיך לקרוא