ארכיון תג: מילות חיבור

מילות חיבור

קישוריות היא החיבור בין חלקי הטקסט השונים. ללא הקישוריות חלקי הטקסט מנותקים זה מזה. הקישוריות מסייעת אפוא ליצור את הקשרים הלוגיים בטקסט, לחבר בין חלקי הטקסט השונים וללכד אותם ליחידה אחת. הקישוריות נוצרת על ידי אמצעים לשוניים שונים, ובהם מילות קישור, חזרות על מילה (אזכורים) וכינויים. במאמר הזה נתמקד במילות קישור. נביא רשימה של מילות קישור וביטויי קישור העוסקים בחיבור חלקי משפט. להמשיך לקרוא