ארכיון תג: מרפסת

מרפסת

השורש של מרפסת הוא רפ"ס. הפירוש של הפועל רפס הוא רמס, דרס, דרך ברגליים. אכן, הכוונה במרפסת ללוח שדורכים עליו. ולפי זה פירש הרמב"ם את המילה מרפסת: "ונקרא מרפסת לפי שהוא מדרס מהפועל רפס-רמס. בדומה למדרכה-מדרכת".

להמשיך לקרוא