ארכיון תג: מרתוק

מונחי מילים

אחת המטרות המרכזיות של האקדמיה ללשון העברית היא "לכוון את דרכי התפתחותה של הלשון העברית לפי טבעה, לפי צרכיה ואפשרויותיה בכל תחומי העיון והמעשה, באוצר המילים, בדקדוק, בכתב, בכתיב ובתעתיק" (תקנה 2(ג) לתקנון האקדמיה). פעמים רבות יש פער בין הגדרה של האקדמיה ללשון העברית לכלי מסוים לבין השימוש בו בקרב הקהל הרחב. מינוח שגוי שהתקבל בקהל הרחב לכלי מסוים חודר לבסוף למילונים העבריים. מאמר זה מתייחד לפירוש של המילים תרווד ומרתוק כמו שהחליטה האקדמיה ללשון העברית לבין הפירוש שנתן הציבור הרחב למילים האלה.

  להמשיך לקרוא