ארכיון תג: סדר שמות בעברית

שם פרטי ושם משפחה

בעברית סדר שמותיו של אדם הוא שם פרטי תחילה ואחר כך שם משפחה. כך מכונים סופרים, מנהיגים ואנשי שם בישראל ובכל אומות העולם, כגון דוד בן-גוריון, חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, צ'רלי צ'פלין, שלום אש. הטעם הוא שהשם הפרטי הוא המייחד את האדם משאר בני משפחתו הנושאים אותו שם משפחה. והיום רבים מקדימים את שם המשפחה לשם הפרטי בהשפעת לשונות זרות, כגון הונגרית, וגם בהשפעת רשימות שמיות הערוכות לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה. הנוהגים כך משנים סדרי עולם בעברית ועושים את השם קר ומנוכר.