ארכיון תג: סלנג

חכם בלילה

מאמר זה עוסק בביטוי חכם בלילה. מקור הביטוי ביידיש (הגייה: כאָכעם-באַליַילע). חכם בלילה הוא דיבור הלצי, וכוונתו כי רק בלילה, כשהאדם ישן, יוכל להיחשב לחכם, אבל לא בהקיץ. כלומר הכוונה היא בלשון סגי נהור לאדם טיפש. בסיפור "אַ מענה-לשון פֿון אַ שטיפמאַמע" [מענה-לשון של אם חורגת] עורך הילד היתום לקסיקון של כל קללותיה של אמו החורגת. באות חי"ת הילד מכניס את הביטוי חכם-בלילה. להמשיך לקרוא

התפוטר

התפוטר היא מילת סלנג, שחדרה למילונות העברית. פירושה הוכרח להתפטר, התפטר שלא מרצונו בחוסר בררה. בתחילה כוון המונח התפוטרות לאנשי צבא שלא המשיכו לשרת בצה"ל בגמר מלחמת השחרור, ואלו הם קציני צה"ל שבאו מצמרת הפלמ"ח או קצינים חברי מפ"ם או אוהדיה או מפקדים בכירים אנשי הקיבוץ המאוחד. מקצתם פרשו לא מרצון, אלא בגלל לחצים של פיקוד הצבא ושל בן-גוריון אישית. אחרים פרשו מפני שלא מצאו את מקומם בצה"ל, ההולך ונבנה כצבא סדיר היררכי עם אווירה של זרות ולעתים אף עוינות כלפי הפלמ"ח, ערכיו ודפוסי פעולתו. אורי ברנר, שהיה סגן מפקד הפלמ"ח וחבר קיבוץ מעוז חיים, בספרו ההתפוטרות ניסה לנמק מדוע נמנעו מפקדי הפלמ"ח להשתלב בפיקוד צה"ל בשנת 1949. מתחום הצבאי-פוליטי עבר מונח זה לכלל התחומים. להמשיך לקרוא