ארכיון תג: קוהרנטיות

תורת הסגנון

עורך לשון אינו ממונה רק על לשון הטקסט, על התחביר ועל אוצר המילים שלו, אלא גם על הלכידות שלו (קוהרנטיות). הקוהרנטיות היא מושג מתחום הבלשנות, וכוונתו יחסי המשמעות הגלומים בין חלקי הטקסט, הנהפכים לגלויים באמצעות תהליך של אינטרפרטציה שמבצע הקורא או המאזין. טקסט קוהרנטי הוא טקסט בעל משמעות ובעל מבנה תקין בעיני הדוברים הילידים של אותה שפה. הילכך, על העורך לדאוג שהטקסט מלוכד סביב נושא אחד, ושאין בו סטיות מן העיקר. לשם כך עליו להשמיט קטעים חוזרים או שאין להם תרומה של ממש לטקסט, לסדר את הפרקים ואת תת-הפרקים לפי סדר הגיוני, לחלק מחדש פסקאות באופן שתעסוק כל פסקה ברעיון אחד. בזכות הקפדה מדוקדקת על הקוהרנטיות של הטקסט הרעיונות שבו נהירים, והטקסט זורם.   להמשיך לקרוא