ארכיון תג: שואה

דאָס שטעטעלע לענין אין דער חורבן ציַיט

הרצאה כלשונה כמו שהועברה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ז בשיעור יידיש למתקדמים בבית שלום עליכם: להמשיך לקרוא

מוזלמן

במאמר זה נסביר מהו מוזלמן ונביא כמה הסברים למקור המילה. מוזלמן הוא כינוי נפוץ בקרב אסירי מחנות הריכוז לציון מצבו של אסיר שעל סף המוות מחמת רעב, תשישות והשלמה עם גורלו. לכך הגיעו אסירים רבים זמן קצר לאחר בואם למחנה מתוך חוסר יכולת להסתגל ואולי גם מתוך חוסר רצון לקבל עליהם את חומרות משטר המחנה. רבים מהם היו משכבת האינטליגנציה או אמידים, והגיעו מארצות שעדיין שררה בהן מידה מסוימת של רווחה וחופש. סוג אחר של מוזלמנים היו אסירים שההשפלה, הרעב, המאמץ הגופני והעונשים הגופניים הכריעום. אדם שהגיע לכלל מוזלמניות לא החזיק מעמד יותר מכמה ימים או שבועות. ק' צטניק רואה במוזלמן "אדם שמשקל גופו כמשקל עצמותיו". להמשיך לקרוא

גיא ההרגה

מאמר זה עוסק בשינויים שחלו במשמעות הביטוי גיא ההרגה. הביטוי גיא ההרגה מופיע בירמיה ז, לב ובירמיה יט, ו, ומשמעו שדה מלחמה, שדה קטל. מצודת דוד בפירושו לירמיה ז, לב כותב: "… גיא ההרגה – כי שמה יפלו הרוגים רבים". בעברית החדשה התקבלו עוד שתי משמעויות לביטוי זה, והן מהלכות זו לצד זו. המשמעות הראשונה היא מקום הרג מכוון של יחידים לאו דווקא בזמן מלחמה. לדוגמה, בעיתון דבר התפרסה ב-7 ביולי 1933 הכתבה הזאת: "בוקר אחד התפשטה השמועה שפקיד צבא פולני שנשבה יהיה נדון ביריה במגרש העיר, ומשום 'למען ישמעו ויראו' באה הפקודה שאנשי העיר לומזא יבואו לראות גורל מורד במלכות. בין ההמון הרב אנשים, נשים וטף. באתי גם אנוכי עם אחוזת מרעי נערים כמוני ועמדנו בעין חצי-עיגול סביב גיא ההרגה". להמשיך לקרוא