ארכיון תג: שושנה בהט

המילה הבודדת ומסכת הלשון

המילה היא התא הלשוני, וכשם שעצם קיומו של אורגניזם, חי או צומח, וכל תכונותיו, מבנהו ומראהו, אינם באים לו אלא מהתאים המרכיבים אותו, כך גם הלשון. כל כוחה של המילה בהבעה, וכל סגולותיה בציון מושגים. אופייה ויופייה אינם אלא תוצאה של צירופי מילים האורגים את מסכת הלשון של האדם. הוי אומר שחשיבות יתרה נודעת לשימוש הנכון בכל מילה ומילה, לשיבוץ המילה הבודדת במקום המתאים לה בחטיבה הלשונית. כידוע, שונות המילים לפי הוראותיהן, לפי כושרן הציורי-סמלני, לפי כוחן בתפיסת רגשות ורעיונות ובהבלטתם בבהירות ובדייקנות. יש המבחינים אפילו בצבען, בצלילן ובקצבן המוזיקלי. להמשיך לקרוא